Certifikáty

Certifikát zhody pre Inštalačné mosadzné spojky ISIFLO
výrobcu RAUFOSS WATER & GAS

Certifikát zhody pre Opravné tvarovky a spojky na vodovodné potrubie
výrobcu IDRO GAS ENGINNERING EUROPA

Rozhodnutie hygienika pre styk s pitnou vodou