Isiflo FLEXI

Systém bezávitového spojenia z kompozitného materiálu 20-63mm


Typ IS 104

FLEXI SPRINT

Rozmer: (D x D)

15-22 x 20 mm
20-27 x 25 mm
20-27 x 32 mm
20-27 x 40 mm
27-35 x 25 mm
27-35 x 32 mm
27-35 x 40 mm
35-50 x 32 mm
35-50 x 40 mm
49-63 x 50mm

Typ IS 113

FLEXI SPOJKA

Rozmer: (D x D)

20-27 x 3/4″
20-27 x 1″
27-35 x 1″
35-50 x 1 1/2″
49-63 x 2″
27-35 x 3/4″
35-50 x 1 1/4″

Typ IS 114

FLEXI SPOJKA S VNÚTORNÝMI ZÁVITMI

Rozmer: (D x D)

20-27 X 3/4″
20-27 X 1″
27-35 x 3/4″
27-35 X 1″
35-50 X 1 1/4″
35-50 x 1 1/2″
49-63 X 2″

Typ 136

FLEXI ADAPTÉR

Rozmer: (D x R)

15-22 X 20 mm
15-22 x 25mm
20-27 x 25 mm
27-35 x 25 mm
27-35 x 32 mm
35-50 x 40 mm
49-63 x 50 mm

Príklady použitia: