Bezvýkopová technológia

Výhradné zastúpenie firmy WOMBAT S.R.O., česká republika : www.wombat.cz

sanácia potrubí vložkou KAWO, monitoring, čistenie potrubí

monitoring všetkých typov potrubí TV kamerami Rauch

vyhodnotenie prehliadok a skúšok, tlakové skúšky

čistenie a údržba kanalizačnej sústav výkonnými tlakovými vozmi

Veľkoobjemové prečerpávanie odpadových vôd

Články z časopisov: